fragment uit 'Clash of Kingdoms'

 
(Uit hoofdstuk 6. Israël, het oog van de orkaan)

Het door God beloofde programma voor Israël vormt een van de centrale thema’s van de Bijbel. Hele boekwerken, zoals het duizend pagina’s tellende meesterwerk Israelology van Arnold Fruchtenbaum, gaan zeer gedetailleerd op het onderwerp in. Ons onderzoek naar de ‘clash of kingdoms’ zou niet compleet zijn, als we de centrale rol van Israël in dit toekomstige drama buiten beschouwing zouden laten.

Naar de mens gezien zou Israël in welk wereldgebeuren dan ook niet meer dan een kleine bijrol moeten spelen. Qua geografische oppervlakte staat Israël tussen Belize en El Salvador op de 148ste plaats in de wereld. Wat inwonertal betreft scoort het iets hoger. Met iets meer dan acht miljoen mensen hoort het bij de top 100: op de 98ste plaats tussen Zwitserland en Honduras. En wanneer we de landen vergelijken op grond van hun bruto nationaal product (BNP), komt Israël op plaats 34 tot 37, afhankelijk van de metende organisatie. Dat maakt Israël vergelijkbaar met landen als Maleisië, Singapore en Hong Kong, waarvan het BNP maar een kwart is van dat van een land als Mexico.
Maar God meet met een heel andere maat. En in zijn ogen staat Israël bovenaan de lijst als het om (inter)nationale betekenis gaat.